Home

Voor wie?

Ik werk in mijn praktijk hoofdzakelijk met kinderen (vanaf kleuterleeftijd) en jongeren. 

Uiteraard maken zij deel uit van een groter geheel en is het ook belangrijk om regelmatig in gesprek te gaan

met de ouders en de andere contexten rond het kind, zoals de school.  


Ik heb mij gespecialiseerd in hoogbegaafdheid en autismespectrumstoornissen.  Uiteraard is een persoon niet zomaar onder te brengen in een hokje. Ik vind het dan ook zeer belangrijk om het kind of de jongere in zijn of haar eigenheid te benaderen.  Daarom is ook elk gevolgd traject uniek vormgegeven en afgestemd op de noden van het kind of de jongere.

Kinderen en jongeren

Ouders

School

Wie ben ik?

Als klinisch psycholoog werd mijn honger naar meer doen voor hoogbegaafde kinderen gewekt door mijn eigen kinderen.  Beide zijn hoogbegaafd en mijn zoon heeft een dubbeldiagnose met een autismespectrumstoornis.  Dit zorgde ervoor dat ik mij in beide onderwerpen heb verdiept.

Wat?

Elke persoon is uniek en daarom is het zeer moeilijk om op voorhand te bepalen hoeveel sessies er zullen nodig zijn.

Alles start bij een intakegesprek waarin bepaald wordt wat de verdere aanpak zal zijn.  Soms wordt beslist tot een IQ-testing, maar dit is zeker geen noodzaak.  Dit wordt enkel afgenomen indien er geoordeeld wordt dat dit informatie zal opleveren die nodig is om een kind of jongere optimaal te begeleiden.

Op basis van de sessies met kinderen en jongeren wordt er soms gevraagd om mee te gaan op schoolgesprek of om een verslag te maken met tips en adviezen.


Klik op onderstaande link voor meer info over de verschillende mogelijkheden en de richtprijzen.


Interessant

Voor meer info over hoogbegaafdheid kan ik  de site van hoogbloeier aanraden.

Daarnaast zal ik op mijn eigen site geregeld verwijzingen plaatsen naar andere interessante websites, boeken en dergelijke meer.


Wil je op de hoogte blijven volg dan zeker ook mijn facebookpagina of vraag mij via mail om je op de hoogte te houden.